De eerste en enige HBO-cabaretopleiding in NederlandOptredens

Studenten nemen tijdens hun studie deel aan veel verschillende projecten. Deze projecten monden doorgaans uit in voorstellingen in verschillende vormen, zoals kerstvoorstellingen, hommages, en voorstellingen op maat.

De projecten nemen binnen het curriculum van de KTA een hele bijzondere plaats in. Zij vormen samen met de beroepspraktijk van het maken en spelen van voorstellingen de spil van hun professionele bestaan. Speciaal daartoe heeft de KTA een impresariaat ingericht (KTAproducties) waar per jaar ongeveer honderd voorstellingen worden verkocht. Afhankelijk van hun expertise en het niveau daarvan worden studenten, soms al vanaf hun eerste jaar ingezet om te participeren in projecten voor theaters, congressen, symposia, festivals etc.

Per opdracht die bij het impresariaat binnen komt wordt een team aan schrijvers, componisten, zangers en spelers bijeengezocht uit alle jaren –afhankelijk van de opdracht. Ook alumni worden na hun studie nog actief betrokken bij opdrachten. Met de opdrachtgever(s), de opleidingsdirecteur en het artistieke team van studenten wordt verkend wat de opdracht inhoudt en wat er precies wordt verwacht (vorm, tijdskader, stijlfiguren). Daarna wordt er in het artistieke team samen met de opleidingsdirecteur een brainstormsessie gehouden waarin de artistieke mogelijkheden op vorm en inhoud worden onderzocht, de taken worden verdeeld en het werk wordt verdeeld. Een eerste opzet wordt voorgelegd aan de opdrachtgever en bij goedkeuring uitgewerkt in vorm, inhoud, tijdsplanning en technische gegevens.

Daarnaast werkt het impresariaat ook daadwerkelijk als impresariaat in de Lammerentoer; een toer langs de kleine theaters van Nederland voor de derde- en vierdejaars waarin zij hun materiaal kunnen uitproberen en kunnen aanscherpen. En waarbij zij hun theatrale communicatie kunnen inoefenen. Misschien niet overbodig om toe te voegen dat studenten van de Academie als vanaf hun eerste jaar zakelijk georganiseerd moeten zijn om ook te kunnen werken (betaald) voor het impresariaat. De vorm waarin zij zijn georganiseerd is afhankelijk per student maar is altijd fiscaal correct. De zakelijke training die zij gedurende de vier leerjaren krijgen waarbij zij in het vierde jaar hun ondernemingsplan uitproberen is daarbij onontbeerlijk.

In het vierde jaar zijn het vak theateratelier, de projecten en het ondernemingsplan uitgegroeid tot een (onderwijs)situatie die de beroepspraktijk dicht nadert.


 
 
 
Havensingel 25  5211 TX  's-Hertogenbosch   T(073) 6 144 313   I www.koningstheateracademie.nl   E info@koningstheateracademie.nl